Curricilum Vitae
 

Mehmet Refii Kileci is in 1962 in Istanbul geboren. Al op jonge leeftijd ontwikkelde zich bij hem een nieuwsgierigheid naar de traditionele Turkse en Islamitische kunsten. Zijn hart ging uit naar de ebru kunst en islamitische kalligrafie . 

Vanaf 1978 heeft hij in istanbul de ebru kunst (ook wel bekend als de kunst van het papier marmeren) mogen leren van de beroemde grootmeesters Niyazi Sayın en Mustafa Düzgünman. Ook heeft hij in Istanbul en Medina mogen leren van hoogleraren die gespecialiseerd waren in islamitische kunsten.

Tussen 1975 en 1982 heeft hij zijn meest uitgebreide opleiding in de schriftkunst gehad, dat werd verzorgd door de grootmeester Hattat Hamid Ataç(1893-1982). Een zeer befaamde kalligrafie- en schrift kunstenaar die tot de grotere van de vorige eeuw behoort.

Van 2000 tot 2005 was Dr Kileci werkzaam aan de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) als Conrector, Dekaan van de Faculteit der Islamitische wetenschappen en ook was hij Academische lid. Daarnaast doceerde hij Koran wetenschappen,islamitische kalligrafie en Ebru.

In het kader van "een hart hebben voor datgene wat je doet" heeft hij op eigen initiatief het "Roemi Kunsten Centrum" opgericht en verder ontwikkeld.

Regelmatig werden er door hem cursussen georganiseerd waarbij islamitische kunsten centraal stonden. In 2005 heeft hij uit eigen initiatief afscheid genomen van IUR.

In 2008 heeft hij de Roumi Kunst Instituut opgericht. Sinds 2008 geeft hij islamitische kalligrafie en ebru cursussen in zijn atelier,waar hij tevens ook zijn kunst beoefend. Deze cursussen beperken zich niet tot de grenzen van Rotterdam,maar strekken door heel Nederland en veel verder naar verschillende landen in Europa en Amerika.

Dr. Kileci heeft in landen zoals Duitsland, België, Frankrijk, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Polen, Litouwen, Hongarije, Servië, Verenigde Staten, Argentinië, Chili en nog in vele andere landen tentoonstellingen, cursussen en art performances gegeven. In 2008 is er in Colombia door enkele universiteiten die gevestigd zijn in de hoofdstad Bogota en in de 2,8 miljoen tellende stadje Medellín, ebru cursussen georganiseerd en exposities geopend. In de jaren 2009 en 2010 zijn er in de Verenigde Staten door tientallen Universiteiten in de Staten Ohio, Indiana, Minnesota, Houston, Islamitische Kunst tentoonstellingen geopend.

Om een indruk te krijgen van het gebeuren, hier een voorbeeld van de tentoonstelling en show aan de Indiana University:

http://www.youtube.com/watch?v=jjmb6Cvxo3c

Water Marbling at the opening ceremony of EBRU TV - dr Mehmet Refii Kileci

http://www.youtube.com/watch?v=02Nx6BMc9p0

Dr Kileci is sinds 2009 art consultant van de Islamitische Stichting Nederland en geeft kalligrafie en ebru cursussen in moskeeën en centra's die aangesloten zijn bij ISN.

Dr Kileci is hier in europa één van de zeldzame vertegenwoordigers op het gebied van islamitische kalligrafie en ebru kunst , daarbij is hij sinds 2006 werkzaam als docent aan het Islamitische Universiteit van Europa.


Education

1995 - 1987: Ph.D. Marmara University-Istanbul Institute of Social Sciences Department of Tafsir with title İ’caz ul Qur’an in the Resail an Nour of Badi uz zaman Said an Nursi under the supervision of Prof.Suat Yıldırım.

1989 - 1987: 1989-1987 MA. Marmara University-Istanbul Institute of Social Sciences Department of Quranic commentary Oaths in Qur’an under the supervision of Prof. Ali Özek

1985 - 1981: Islamic University-Medina Faculty of Divinity

1981 - 1980: Language course in Arabic Institute of Islamic University.

1981 - 1975: Private education in Islamic calligraphy and Ebru (Marbling Paper)

Professional Experience

2013 - Present: Working as an academic at the Rotterdam Islamic University, and teaching Islamic arts at Rotterdam Art Institute

2008 - Present: Produces art work at the Roumi Art Institute he had previously established in Rotterdam. Tutors calligraphy and marbling courses, and organises galleries, workshops, and courses to revive the classical arts in the Netherlands and across Europe.

2006 - Present: Professor of Quránic Sciences at the Islamic University of Europe.

2004 - 2005: Rotterdam Islamic University, Professor of Quránic Sciences at the Faculty of Islamic Sciences and Professor at Rumi Art Center.

2000 - 2004: Vice President of the Islamic University of Rotterdam, The Netherlands. Member of the Steering Committee of the Islamic University-Distinguished Professor of Quránic Sciences and Studies.

1999 - 2000: Academic Research Center on Asia İstanbul-Turkey as General Coordinator.

Dean-International Western University-Daghestan, Federation of Russia.

Faculty of Orient Studies and Chairman-Department of Arabic Studies

Member of International Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University, Department of Arabic Studies and Divinity.
 

Education counselor of The Foundation of Higher Educations for Youth.

Skills

Professional Calligraphy of Arabic Script
Ebru (Marbling Paper)

Languages

Turkish, Arabic, English, Turkic Languages (Kazakh, Uzbek etc.)

Teaching Experience

1999-1997 Arabic language course: in Rhetoric in Arabic (3 credits), Contemporary text in Arabic (3 credits), Talking courses in Arabic (4 credit), Islamic Calligraphy (2 credits), Islamic Paleography (3 credits) -International Western University-Daghestan, Federation of Russia. Faculty of Orient Studies.
1995-1992 Quranic Commentary (3 credits), Methodology of Quranic Commentary (3 credits), Islamic calligraphy (2 credits), Islamic Paleography (2 credits) International Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University.
1992 Seminars on Islamic sources-Romania-Constanta Culture Center

Publications

Books:

Risale-i Nur’da Kur’an Mucizesi-Quranic Miracle in the Resail an Nour of Badi uz zaman Said an Nursi, İz publication, 1997, İstanbul

Islam and Christanity, Constanta, 1993

Articles:

“Full Moon and Sawm”, Zafer Dergisi, March 1994, no: 207
“Science is following Our Prophet”, Yeni Ümid Dergisi, January-March 1994, and No: 23.
“Hattat Hamid Aytaç” (Serial articles), Zaman, 21-23 June 1992.
“Romania-A travel article”, Zaman, 14-15 March 1992
“Romanya’da Osmanlı İzleri Yazı Dizisi, Zaman, 21-23 Haziran 1993
“Hattat Hamid Aytac Kitabi, Kitabevi, Istanbul - 2002

Translations:

From Arabic to Turkish:
1-Osmanlı’ya İhanetin Acısını Çekiyoruz, Prof. Dr. Muhammed Gazali, Zaman, 19 Eylül 1992
2-Hz. Peygamber’in İnsanları Yönetme Tarzı, Prof. Dr. Muhammed Harb, Ebedi Risalet, c. 1, s. 51-62, İzmir, 1993.
3-Boşnak Dilinde Hz. Peygamber hakkında yazılmış matbu eserler, Dr. Fikret Karciç, Ebedi Risalet, c. 2, s. 167-173, İzmir, 1993.
4-Hadis Araştırmalarında Joseph Schaht’ın metodunun tenkidi, Zafer El-Ensari, Sünnetin Dindeki Yeri, s. 523-532, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1997.