İlmî Çalışmaları
 

1-)

RİSÂLE-İ NUR’DA KUR’ÂN MUCİZESİ

Dr. Mehmet Refii Kileci Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında meydana getirilen Kur’ân ile ilgili boşluğu gidermeye çalışan, Kur’ân’-ın rahmet ve rehberliğini geniş bir kitleye tanıtmak için mevcut iktidarlarla mücadeleye girişen Said-i Nursî’nin Kur’ân’ın îcazı konusunda yazdığı ve diğer eserlerinin muhtelif yerlerinde parmak bastığı temel bir probleme ışık tutmaktadır. Bediüzzaman Said-i Nursî’nin “Kurân” ve “îcaz” ile ilgili düşünce ve görüşlerini inceleyen bu kitap, okuyucuyu Kur’ân’ın ışığına çağırmaktadır...

İzyayıncılık, 354 sayfa, 1. hamur, 2. baskı, 13x19.5,

ISBN:975-355-224-6

 

 

2-)

KUR'AN'DA YEMİNLER, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, basılmamış yüksek lisans tezi, 1988

3-)

Zafer, Yeni Ümit ve Zaman gibi gazete ve dergilerde birçok makale ve tercümeleri yayınlandı.

Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Kur’an’in Bütün Ilahî Sözler Ve Semavî Kitaplardan Üstünlüğü - Kurani Hayat Dergisi, 13. sayı – 12 Ocak 2010