Özgeçmiş
 

1962 Fatih İstanbul 'da doğdu. Dedesinin ilim çevresinden olup bazı hattat arkadaşlarına ait levhalarla evini süslemesi ve Fatih'teki sanat çevresi kendisinde geleneksel sanatlara ve özellikle hat ve ebru sanatına karşı küçük yaşta merak uyandırdı. 1975'te Fatih'te ikamet eden Süleymaniye Camii imamlığından emekli ve Hattat Aziz er-Rifai`nin talebesi Hattat Nureddin Elçioğlu'ndan ilk hat derslerine başladı. Bir yıl sonra ilk hocasının rahatsızlanması üzerine Ekim 1976'da asrımızın en büyük hattatı kabul edilen Hattat Hamid Aytaç Hoca'dan sülüs-nesih yazısına başladı. 1980 yılında Medine'ye tahsil için gidinceye kadar Hamid Bey'in derslerine devam etti. Hamid Bey'in 1982'de vefatına kadar aralıklarla istifade etmeye çalıştı. Medine'deki tahsili esnasında şair Ulvi Kurucu Bey'in kardeşi Hattat Ahmet Ziya Bey'den istifade etti.

Hamid Bey'den sülüs ve nesih dersleri alırken bestekar Tanburi Hattat Kemal Batanay`dan bir dönem talik yazısı dersleri aldı. Kısa bir dönem hattat Recep Berk'ten ders aldı. 1977'de Kültür Bakanlığı'nın Süleymaniye Kütüphanesi'nde açtığı kurslarda, ebrucu ve Neyzen Niyazi Sayın'dan ebru sanatını öğrendi ve daha sonra ebrucu Mustafa Düzgünman'dan özel dersler alıp istifade etmeye çalıştı.

1975'den beri hat ve ebru sanatı ile olan alakasını hiç bir iddiası olmadan devam ettirmeye çalışmaktadır. Hat ve geleneksel sanatlarla ile alakalı kalıp, fotoğraf, slayt, fotokopi kitap ve her türlü döküman toplamaktadır.

Medine-i Münevvere`deki eğitimi sırasında İslam alemindeki hattatlar ile tanıştı. Halen hat ve ebru sanatını öğrenmeye ve öğretmeye çalışmaktadır. Arap alemindeki eğitimi esnasında hat yarışmalarında birincilikler aldı. Kazakistan'da Ahmet Yesevi üniversitesinde, Dağıstan Derbent'te, Uluslararası Doğu Üniversitesi Şarkiyat Fakültelerinde İlahiyat ve Arap dili derslerinin yanında hat dersleri verdi. Hollanda'da Rotterdam İslam Üniversitesinde Tefsir ve Kuran ilimlerinin dışında hat ve ebru dersleri verdi. 2005 Ekimden itibaren Avrupa İslam Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Geleneksel Türk sanatlarına kurs, sergi, workshop gibi faaliyetlerle hizmet vermeye çalışmaktadır. Tefsir, Kur'an bilimleri ve İslam Sanatları ile alakalı yayınlanmış ve yayınlanmamış kitap, makale ve tercümeleri vardır.

HOCAM HATTAT HAMİT AYTAÇ 

1975 - Hat ve Ebru Kursları
1981 - Medine İslam
Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimi
1987 - Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kur'an  Tefsiri bölümünde master eğitimi
1995 - Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kur'an  Tefsiri bölümünde doktora eğitimi
1986 - 1992 Gençlik Yüksek Eğitim Vakfında eğitim danışmanı
1992 - 1995 Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Arap Dili ve İlahiyat Bölümü'nde öğretim üyesi
1997 - 1999 Dağıstan Uluslararası Doğu Üniversitesi Arap Dili bölüm başkanlığı ve Şarkiyat Fakültesi Dekanı
1999 - 2001 İstanbul'daki Akademik Araştırmalar Merkezi koordinatörlüğü

2001 - 2004 Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörlük kurulu üyesi ve İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi.
 
2005 -  IUR ve Rumi Sanat Merkezi öğretim üyesi.
2005 Ekim -  Avrupa İslam Üniversitesi öğretim üyesi.
2008 Temmuz -  Rumi Sanat Enstitüsü ve Rotterdam Ebru Evini Rotterdam'da kurdu ve sanat faaliyetlerini kendine ait bu özel mekanda devam ettirmeye başladı.
2013 Nisan-  Avrupa İslam Üniversitesi ve Rotterdam İslam Üniversitesi öğretim üyeliğine devam etmekte ve kendi kurduğu özel Rumi Sanat Enstitüsünde sanat faaliyetlerine devam etmektedir.